Aktualności|

Nabory wniosków o przyznanie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Komunikat prasowy nr 22/2022 7 czerwca 2022 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza następujące nabory wniosków:

 1. dla pracodawców i przedsiębiorców:
 • o zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.
 1. dla pracodawców:
 • o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.
 1. dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Radomsku jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu:
 • o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 20 do 24 czerwca 2022 r.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach takich jak osoby bezrobotne, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wydatki te będą finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane w/w formami wsparcia powinny złożyć, w ogłoszonym terminie naboru, odpowiedni wniosek. Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informacje na temat ogłoszonych naborów można uzyskać w siedzibie Urzędu lub dzwoniąc pod wskazane numery telefonów:

 1. staże – pokój nr 25, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 12,
 2. wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38,
 3. środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności
  w formie spółdzielni socjalnej – pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 38.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku

Renata Koska

Udostępnij
Close Search Window