Przedsiębiorca|

Rada Gospodarcza

RADA GOSPODARCZA PRZY PREZYDENCIE MIASTA RADOMSKA ZOSTAŁA POWOŁANA ZARZĄDZENIEM NR 267/2018 Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 R.

RADA JEST ORGANEM DORADCZO – OPINIODAWCZYM W OBSZARZE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM GOSPODARCZYM MIASTA.

Zakres działania Rady obejmuje:

  1. Inicjowanie i proponowanie rozwiązań odnoszących się do wzmocnienia rozwoju gospodarczego Miasta;
  2. Udział w pracach nad dokumentami strategicznymi w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta;
  3. Wspieranie inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez Prezydenta;
  4. Współdziałanie na rzecz wzmocnienia powiązań kooperacyjnych radomszczańskich przedsiębiorców;
  5. Informowanie Prezydenta o sukcesach i problemach sektora przedsiębiorstw na terenie Miasta;
  6. Współpracę i wymianę informacji na rzecz rozwiązań innowacyjnych i społeczności start-upowych;
  7. Wzmacnianie prestiżu środowiska przedsiębiorców poprzez wspólną promocję gospodarczo – inwestycyjną;
  8. Uczestnictwo w działaniach dotyczących współpracy z zagranicą związanych z rozwojem gospodarczym Miasta;
  9. Wzmacnianie współpracy ze środowiskiem naukowym w celu tworzenia optymalnych warunków rozwoju gospodarczego 

Pliki do pobrania

Udostępnij
Close Search Window