Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest gmina Miasto Radomsko, z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. 44 6854500, adres e-mail: um@radomsko.pl
  2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: abi@radomsko.pl lub telefonicznie 44 6854472, 44 6854510
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowe w celu wysyłki newsletterajest udzielona przez Panią/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  4. Podanie danych na potrzeby wysyłania newslettera jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania tego celu
  5. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera lub do wycofania przez Panią/Pana zgody
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą byćpodmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (np. podmioty świadczące usługi informatyczne)
  7. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych                         w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – prawo do wycofania zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie , którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem
  8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Polityka prywatności

Polityka prywatności określa warunki dotyczące użykowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w Polityce prywatności.

1. Portal biznes.radomsko.pl zbiera informacje zawarte w plikach cookies. 
2. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu odwiedzającego witrynę. Zawierają nazwę odwiedzanej strony internetowej (biznes.radomsko.pl), unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym. 
3. Portal biznes.radomsko.pl zamieszcza na urządzeniu użytkownika pliki cookies oraz posiada do nich dostęp. 
4. Wykorzystywane przez portal biznes.radomsko.pl pliki cookies umożliwiają: 
1. rozpoznanie urządzenia użytkownika oraz dostosowanie zawartości witryny do urządzenia i przeglądarki odwiedzającego; 
2. stworzenie i analizę statystyk umożliwiających poznanie preferencji i zachowań odwiedzających witrynę; 
3. zmierzenie popularności witryny; 
4. Portal biznes.radomsko.pl używa dwóch rodzajów plików cookies. Pliki sesyjne (tymczasowe) przechowywane są do momentu opuszczenia strony portalu radomsko.pl poprzez przejście do innej strony, wylogowanie się bądź wyłączenie przeglądarki. Pliki stałe przechowywane są przez czas wynikający z ich ustawień lub do czasu usunięcia ich przez użytkownika. 
5. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapis plików cookies w urządzeniu. Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki w celu zablokowania obsługi plików cookies. Dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. 
6. Informacje o możliwych ustawieniach przeglądarki internetowej dostępne są również w zakładce ,,Pomoc” przeglądarki na stronie producenta oprogramowania. 
7. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji portalu biznes.radomsko.pl. 
8. Pliki cookies portalu biznes.radomsko.pl zapisane na urządzeniu użytkownika mogą być udostępnione partnerom współpracującym z Urzędem Miasta Radomsko.

Close Search Window