O Radomsku

Radomsko to miasto o powierzchni 51,43 km2, położone w południowej części województwa łódzkiego, na obrzeżach malowniczych Wzgórz Radomszczańskich, w sąsiedztwie kompleksów leśnych nad rzeką Radomką, na granicy trzech dzielnic: Małopolski, Wielkopolski i Śląska. Radomsko, według danych z 31 grudnia 2019 roku, liczy 45 843  mieszkańców.

Jest ósmym pod względem ludności i trzecim pod względem powierzchni miastem w województwie. Stanowi administracyjne i gospodarcze centrum Powiatu Radomszczańskiego. Jest też ważnym ośrodkiem edukacji i kultury.

Korzystne położenie geograficzne, dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna zapewniająca Radomsku szybkie i dogodne połączenie z miastami w Polsce oraz wieloma krajami w Europie. Sąsiedztwo największych aglomeracji kraju stanowią o jego możliwościach rozwoju i bardzo dobrych perspektywach prowadzenia działalności gospodarczej w centrum Polski.

Radomsko – oferta inwestycyjna

Zaletą Miasta Radomska jest jego położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych w centrum Polski.  Droga krajowa numer 1 łączy miasto z wybrzeżem Gdańsk/Gdynia  z regionem śląskim a dalej z południową Europą. Kierunek łączący wschód z zachodem Polski obsługuje droga krajowa numer 42. Obie drogi krzyżują się w rejonie strefy inwestycyjnej miasta. 

Największym atutem miasta są jego mieszkańcy – przedsiębiorczy, aktywni i otwarci na wszelkie biznesowe inicjatywy. Liczne instytucje, firmy ubezpieczeniowe i banki tworzą środowisko przyjazne biznesowi i stanowią zaplecze działalności gospodarczej na terenie miasta.

Strefa inwestycyjna w Radomsku to profesjonalnie przygotowany obszar objęty statusem specjalnej strefy ekonomicznej co pozwala na działalność gospodarcza wsparta ulgami podatkowymi.

W Radomsku już zainwestowali: Whirpool, PressGlass SA, ManuliHydraulics, VPK, Cortizo,Frigo Logistics, PRT Radomsko, HSV, Union Industries, Cynkownia Radomsko, Logistyka24, JYSK, Ardagh Metal Beverage Poland, Konstalex i wiele innych.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Radomsko

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1775 ha  w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Świetna lokalizacja, ulgi podatkowe, bogate tradycje przemysłowe, daleko idąca pomoc merytoryczna we wdrażaniu procesu inwestycyjnego sprawiają, że ŁSSE jest idealnym miejscem dla inwestorów zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności.

Podstrefa Radomsko jest jedną z 45 podstref należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i obejmuje swoją powierzchnią łącznie 164 ha. Podstrefa jest wyodrębnionym obszarem na terenie miasta, gdzie przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność na preferencyjnych warunkach i korzystać z pomocy publicznej.


Dodatkowe informacje:

Close Search Window