Aktualności|

Kolejna firma na radomszczańskim rynku pracy może pochwalić się certyfikatem „Zaufany Pracodawca”.

Decyzją Kapituły Konkursowej Programu wyróżnienie zostało przyznane firmie MET-PRIM Sp. z o.o.

Powstała w 2000 roku firma MET-PRIM to uznany producent i dostawca drutów oraz wysokoprzetworzonych wyrobów z drutu. W swojej ofercie ma również projektowanie, produkcję oraz montaż kompleksowych systemów ogrodzeniowych, w tym wszelkich typów siatek, systemów zgrzewanych i panelowych, a także nowoczesnych ogrodzeń posesyjnych. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszyn i urządzeń – stosuje nowoczesne technologie oraz sukcesywnie wdraża najnowsze rozwiązania przemysłu 4.0.

Przy siedzibie spółki znajduje się salon sprzedaży, oferujący klientom duży wybór renomowanych narzędzi, elementów złącznych oraz inne wyroby metalowe.

Już od 21 lat MET-PRIM jest solidnym partnerem i dostawcą produktów metalowych dla sektora budowlanego i przemysłu w kraju i za granicą. Dzięki własnemu taborowi samochodowemu efektywnie i terminowo realizuje dostawy do swoich klientów.

Podczas ostatniego posiedzenia Kapituły Konkursowej Programu „Zaufany Pracodawca” uznano, że MET-PRIM Sp. z o.o. spełnia niezbędne wymagania zawarte w regulaminie konkursu. Stwarza bowiem godne warunki pracy na rynku lokalnym. Rygorystycznie przestrzega zasad i obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Pracownicy są traktowani z szacunkiem, zawsze otrzymują wynagrodzenie w terminie, ponadto są premiowani za innowacyjne pomysły, sugestie oraz szczególne osiągnięcia. Pracodawca buduje wzajemne stosunki, na pierwszym miejscu stawiając wartości etyczne oraz dbałość o relacje pomiędzy pracownikami i klientami. Wspiera wymianę wiedzy i doświadczeń dla osiągnięcia efektywności i wzajemnych korzyści. Firma gwarantuje warunki do rozwoju zawodowego, a także daje możliwości awansu.

Średnioroczne wynagrodzenie wynosi 206 proc. najniższego wynagrodzenia w kraju w 2019 roku. Liczba osób zatrudnionych w 2019 roku wynosiła 53 osoby, z czego tylko 2 osoby zatrudnione były na umowie cywilnoprawnej.

MET-PRIM charakteryzuje się wysokim stopniem stabilności kadr na poziomie 80 proc., stale zwiększa kompetencje swoich pracowników poprzez liczne szkolenia, kursy oraz wspiera finansowo kształcenie zawodowe (np. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce). Przedsiębiorstwo dba o swoich pracowników, odpowiednio ich wynagradzając, a także  oferując liczne dodatkowe świadczenia o charakterze socjalnym.

Firma bierze udział w lokalnych przedsięwzięciach, inwestuje i angażuje się w działania na rzecz społeczności, w której działa. Wspiera finansowo lokalne inicjatywy i stowarzyszenia, m.in.: Dni Radomska, Radomszczańskie Dni Rodziny, Wigilijne Spotkanie Radomszczan, Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Sympatyków Pojazdów Militarnych ROTA oraz młode talenty z Fundacji Promień Radości. Nie są jej również obojętne akcje charytatywne, takie jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka czy wspieranie krwiodawstwa.

Przedsiębiorstwo respektuje najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska i zasady zrównoważonego rozwoju. Świadomie działa na rzecz ochrony przyrody, wykorzystując nowoczesne, energooszczędne maszyny produkcyjne. Mając na względzie obowiązek dbania o środowisko naturalne zakład odzyskuje energię cieplną z tych maszyn i wykorzystuje ją do ogrzewania hali produkcyjnej.

Na uwagę zasługuje też fakt współpracy z uczelniami wyższymi. MET-PRIM organizuje staże i praktyki zawodowe dla Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu  Łódzkiego, a także radomszczańskich szkół średnich technicznych.

Certyfikat „Zaufany Pracodawca” został przyznany firmie MET-PRIM na okres jednego roku.


Udostępnij
Close Search Window