Aktualności, Przedsiębiorca|

Wybierz formę opodatkowania

Podatki i księgowość w ramach działalności

Jednym z twoich obowiązków jako przedsiębiorcy będzie prawidłowe płacenie i rozliczanie podatków. Zanim zarejestrujesz firmę, powinieneś znać podstawowe zasady dotyczące opodatkowania przedsiębiorców.

Jakie podatki dochodowe płaci przedsiębiorca?

 • jeśli zakładasz działalność jednoosobową (przechodzisz na samozatrudnienie) albo będziesz wspólnikiem, będziesz płacił podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (tak jak inne osoby fizyczne, jak np.: pracownicy etatowi czy zleceniobiorcy), w ramach PIT masz możliwość wyboru formy opodatkowania
 • spółki, które są podatnikami (w niektórych spółkach podatnikami są tylko wspólnicy, a nie spółki), płacą podatek dochodowy od osób prawnych CIT

Jaką formę opodatkowania PIT wybrać?

Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy np. pracą na etacie a prowadzeniem działalności jest możliwość wyboru formy opodatkowania PIT. Jeśli płacisz PIT, możesz wybrać:

 • zasady ogólne – skala podatkowa 17 i 32% (po przekroczeniu kwoty 85 528 złotych)
 • zasady ogólne – podatek 19% (tzw. podatek liniowy)
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • kartę podatkową

Którą formę wybrać? Wszystko zależy m.in. od rodzaju działalności (niektóre formy opodatkowania można stosować tylko przy określonych rodzajach działalności), kosztów, jakie będziesz ponosił w trakcie działalności, wielkości przychodów czy chęci korzystania z ulg. Zobacz najważniejsze cechy poszczególnych form opodatkowania PIT w tabeli poniżej. Możliwa jest zmiana formy opodatkowania w trakcie prowadzenia działalności (moment zmiany zależy od rodzaju opodatkowania).

Uwaga! Jeśli poszukujesz bardziej szczegółowych informacji na temat opodatkowania, zajrzyj do sprawy:

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

Podatek wynosi:

 • 19% podstawy opodatkowania
 • 9% podstawy opodatkowania (dotyczy małych podatników i podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność)
 • podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • podatnicy i płatnicy nie składają w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych, ale są obowiązani do wpłacania zaliczek (zaliczki na podatek można wpłacać miesięcznie, kwartalnie albo w formie uproszczonej)

Podatnikami CIT są m.in. spółki kapitałowe (spółka z o.o., spółka akcyjna) oraz spółki komadytowo-akcyjne (pozostałe spółki osobowe oraz spółki cywilne nie są podatnikami – podatnikami są wspólnicy)

Uwaga! Jeśli poszukujesz bardziej szczegółowych informacji na temat opodatkowania, zajrzyj do sprawy:

Rejestracja podatnika i zgłoszenie formy opodatkowania od urzędu skarbowego

Każdy przedsiębiorca, w sprawach podatkowych posługuje się numerem NIP. Numer ten nadawany jest „automatycznie” przy rejestracji działalności (w CEIDG albo KRS). Nie trzeba składać dodatkowych wniosków do urzędu skarbowego o nadanie NIP.

Uwaga! Wyjątkiem są np. wspólnicy spółek, którzy nie są przedsiębiorcami (zarejestrowanymi w CEIDG). Jeśli są płatnikami na własne ubezpieczenia (opłacają składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne) w ZUS, powinni złożyć zgłoszenie NIP do urzędu skarbowego (na formularzu NIP-7).

Zgłoszenie formy opodatkowania

 • Jeśli rejestrujesz firmę w CEIDG (działalność jednoosobowa, wspólnicy spółki cywilnej), formę opodatkowania oraz sposób opłacania zaliczek wskazujesz we wniosku o rejestrację (CEIDG-1). Zaznaczasz odpowiednie okienko we wniosku. Nie musisz dodatkowo wysyłać żadnych wniosków do urzędu skarbowego. Jeśli chcesz rozliczać się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, nie musisz zgłaszać tej formy opodatkowania. Jest ona traktowana jako domyślna.
  • Uwaga! W przypadku wyboru karty podatkowej, do wniosku CEIDG dołączasz wniosek PIT-16
 • W przypadku spółek rejestrowanych w KRS, nie zgłasza się dla nich formy opodatkowania. Te, które są podatnikami (spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komantytowo-akcyjne), są opodatkowane CIT. Obowiązek zgłaszania formy opodatkowania dotyczy (ewentualnie) wspólników opodatkowanych PIT. W sytuacji, gdy działalność prowadzona będzie w formie spółki osobowej, oświadczenia o wyborze formy opodatkowania muszą złożyć wszyscy wspólnicy tej spółki (wyjątek stanowi wniosek PIT-16 w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej, który składa jeden ze wspólników, podając dane wszystkich wspólników tworzących spółkę).

Jakie opodatkowanie przy kilku rodzajach działalności?

Jeżeli równocześnie prowadzisz działalność indywidualnie oraz w spółce osobowej, dla każdej z tych działalności możesz wybrać odrębną formę opodatkowania np. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i zasady ogólne lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i podatek liniowy.

Uwaga:

 • nie jest możliwe wybranie opodatkowania działalności prowadzonej indywidualnie i w formie spółki osobowej podatkiem liniowym i według zasad ogólnych
 • jeżeli w ciągu roku zlikwidowałeś działalność, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpocząłeś jej prowadzenie, nie ma przeszkód do wyboru dowolnej formy opodatkowania

Forma opodatkowania a rodzaj księgowości

Od tego, jaki rodzaj opodatkowania wybierzesz, będzie zależał sposób prowadzenia dokumentacji rachunkowej:

PIT

 • jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych (skala podatkowa, podatek liniowy), prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) a po przekroczeniu 2 mln euro przychodów rocznie, przejdziesz na tzw. pełną księgowość
 • przy ryczałcie od przychodów ewidencjonownaych prowadzisz ewidencję
 • karta podatkowa nie wymaga prowadzenia księgowości

CIT

 • przy opodatkowaniu CIT spółek, należy prowadzić tzw. pełną księgowość (księgi rachunkowe)

Zgłoszenie formy księgowości

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR)

Od 1 stycznia 2018 r. nie ma już obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. We wniosku CEIDG jest jednak rubryka, w której wskazujesz ten rodzaj prowadzenia dokumentacji oraz firmę, która prowadzi dokumentację rachunkową. W CEIDG zgłaszasz również zakończenie współpracy z biurem rachunkowym.

Ewidencja przy ryczałcie

Jeśli rozliczasz się ryczałtem, nie masz obowiązku składania dodatkowej informacji do urzędu skarbowego o prowadzeniu ewidencji przychodów lub jej zmianie. Pamiętaj jednak o zgłoszeniu do urzędu wyboru tej formy opodatkowania.

Karta podatkowa

Opłacając podatek dochodowy w formie karty podatkowej, nie masz obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych. 

Księgi rachunkowe – pełna księgowość

Jeśli twoja firma ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, nie musisz oddzielnie zgłaszać prowadzenia pełnej księgowości do urzędu. Prowadzenie pełnej księgowości zgłaszasz tylko wtedy, gdy chcesz ją prowadzić dobrowolnie. Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie ksiąg rachunkowych pomimo, że nie masz takiego obowiązku (nie przekroczyłeś limitu 2 mln euro przychodu), informacje przekazujesz dopiero w zeznaniu podatkowym (za rok, w którym korzystałeś z tego rozwiązania)

Nie masz obowiązku zgłaszania formy księgowości, jeśli prowadzisz np. firmę jednoosobową, ale z powodu przekroczenia progu obrotów (2 mln euro), masz obowiązek przejść na pełną księgowość.

Źródło: biznes.gov.pl

Udostępnij
Close Search Window