Przedsiębiorca|

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI 
Działalność w zakresie przewozu osób taksówką polega na zarobkowym, indywidualnym przewozie osób do ustalonych przez nie miejsc. Taksówką jest pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za ustaloną na podstawie taksometru opłatą. 

WYMAGANIA WSTĘPNE 
Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób taksówką wymaga uzyskania odpowiedniej licencji . Ponadto, rada gminy  liczącej powyżej 100 000 mieszkańców może wprowadzić obowiązek, aby przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy taksówką oraz zatrudnieni przez niego pracownicy posiadali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem. 

PODSTAWOWY NR PKD DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Numer Klasyfikacji PKD dla działalności w zakresie przewozów taksówką:  49.32.Z – działalność polegająca na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc. 

DOPUSZCZALNE FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Otwierając działalność taksówkową możesz wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej (poza spółką partnerską). Najczęściej wybieranym rodzajem działalności jest wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza. 

źródło: biznes.gov.pl

Pliki do pobrania:

Udostępnij
Close Search Window