Aktualności|

Czynniki i trajektorie rozwoju przemysłu AGD w Polsce w globalnych sieciach produkcyjnych

Celem webinarium była dyskusja nad możliwościami awansu producentów z Polski w europejskich i globalnych sieciach produkcyjnych na przykładzie firm zlokalizowanych w mieście średniej wielkości.

Szybko zmieniająca się gospodarka Polski obiera niejednokrotnie ścieżkę rozwoju bazująca na wzroście wartości dodanej, wzroście zaawansowania produkcji czy wzroście potencjału funkcji pozaprodukcyjnych.

Radomsko w ostatnich latach dowiązało do trendów uprzemysłowienia województwa łódzkiego napędzanych przez wytwarzanie produktów AGD i jej poddostawców. Branża ta stała się istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego w mieście i wpływa na wiele aspektów funkcjonowania. Podczas webinarium przedstawiciele firm i samorządu podzielili się swoimi doświadczeniami z funkcjonowania w tej lokalizacji i perspektyw wzrostu znaczenia polskich lokalizacji w strukturach firm międzynarodowych oraz polskich producentów w globalnych sieciach produkcyjnych Spotkanie będzie miało charakter dyskusji panelowej.

Webinarium zostało realizowane w ramach programu WUF w Twoim mieście w ramach  jednego  z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność.

Udostępnij
Close Search Window