Aktualności|

Radomsko przygotowuje się do znaczącej inwestycji, która ma odmienić oblicze miasta. Uruchomiono przetarg mający na celu wybór wykonawcy projektu rozbudowy lokalnej strefy inwestycyjnej. Realizacja tego przedsięwzięcia stworzy nowe możliwości dla przedsiębiorstw oraz mieszkańców.

Zakres inwestycji to przede wszystkim uzbrojenie terenów pod działalność inwestycyjną oraz rozbudowa infrastruktury drogowej. Dodatkowo, planuje się rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co umożliwi integrację już istniejących terenów produkcyjnych z nowymi obszarami inwestycyjnymi. W sumie, inwestycja zapewni warunki do uruchomienia produkcji na obszarze 60 ha.

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej strefy przemysłowej, poprawę warunków dla biznesu oraz wzrost konkurencyjności regionu. Oczekuje się, że przyczyni się to do wzmożonej aktywności inwestycyjnej, rozwoju lokalnych firm oraz stworzenia nowych miejsc pracy.

W planach jest również połączenie strefy z ulicami Krasickiego i Jerzego Słowińskiego oraz Unii Europejskiej, co otworzy dostęp do nowych terenów. Wszystkie nowo wybudowane drogi będą wyposażone w systemy odwodnienia i oświetlenia, a dla ulic Jana Kazimierza i Marysieńki przewidziano również nową kanalizację sanitarną.

Projekt zostanie sfinansowany dzięki pozyskaniu 68,6 mln złotych, co stanowi 98% całkowitej wartości inwestycji, z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Zainteresowane firmy mogą składać oferty w przetargu do 14 czerwca.

https://bip.radomsko.pl/bipkod/015

Udostępnij
Close Search Window