Aktualności|

Ferie w Starterze: Szkolenie z Asertywności w Biznesie

Wprowadzenie do Asertywności

W Starter Radomsko odbyło się szkolenie z cyklu Ferie w Starterze, poświęcone rozwijaniu umiejętności asertywności w środowisku biznesowym. Szkolenie prowadził dobrze nam znany Jarek Brzozowski, który już niejednokrotnie gościł w Starterze.

Znaczenie Asertywności w Biznesie

Asertywność w biznesie, kluczowy element rozwijany podczas szkolenia, została przedstawiona jako zdolność do wyrażania własnych myśli, uczuć i poglądów w sposób otwarty, jasny i bezpośredni, przy jednoczesnym poszanowaniu granic innych.

Pięć Zasad Asertywności Herberta Fensterheima

Podczas szkolenia omówiono pięć zasad asertywności Herberta Fensterheima, które stanowią fundament asertywnej postawy:

  1. Masz prawo do robienia tego, co chcesz, dopóki twoja działalność nie rani kogoś innego.
  2. Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie, nawet jeśli rani to kogoś innego, dopóki twoje intencje nie są agresywne.
  3. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb, dopóki uznajesz, że druga osoba ma prawo ci odmówić.
  4. Istnieją sytuacje między ludźmi, gdzie prawa nie są oczywiste, ale masz prawo do dyskusji i wyjaśnienia problemu.
  5. Masz prawo do korzystania ze swoich praw.

Ćwiczenia Praktyczne

Podczas szkolenia, uczestnicy brali udział w różnorodnych ćwiczeniach praktycznych. Ćwiczenia te skupiały się na rozwijaniu umiejętności asertywnego komunikowania się w różnych scenariuszach zawodowych. Przykładowe ćwiczenia obejmowały symulacje rozmów biznesowych, gdzie uczestnicy mieli okazję praktykować asertywne wyrażanie swoich opinii i potrzeb, jednocześnie słuchając i szanując stanowiska innych. Te interaktywne sesje były doskonałą okazją do wypróbowania teorii w praktyce, a także do otrzymywania bezpośredniego feedbacku od Jarka Brzozowskiego.

Jarek Brzozowski – Trener Mentalny i Biznesu

Jarek Brzozowski, Trener Mentalny i Trener Biznesu, słynie z holistycznego podejścia do rozwoju osobistego i zawodowego. Jego doświadczenie oraz metody były nieocenione dla uczestników, którzy docenili jego głęboką wiedzę, praktykę i inspirujący styl prowadzenia.

Podsumowanie i Wnioski

Szkolenie w Starter Radomsko było niezwykle wartościowym doświadczeniem dla uczestników, którzy zdobyli nie tylko wiedzę, ale i praktyczne narzędzia do bycia bardziej asertywnymi w świecie biznesu. Dzięki darmowej wiedzy przekazanej podczas szkolenia, uczestnicy mogą teraz skuteczniej wyrażać swoje opinie, zachowując jednocześnie poszanowanie dla innych.


Podnoszenie pewności siebie

W dniu 19 lutego 2024 roku odbyło się jedenaste spotkanie Akademii Młodego Przedsiębiorcy, poświęcone rozwijaniu pewności siebie. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak ważna w życiu …

Udostępnij
Close Search Window