Aktualności|

Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Termin naboru: 24 – 28 maja 2021 r.

Maksymalna kwota o jaką można wnioskować w 2021 r. to 24 000,00 zł na jedno stanowisko pracy, które należy utrzymać zgodnie z zawartą umową przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Środki przyznawane będą dla pracodawców zamierzających utworzyć stanowisko pracy na terenie powiatu radomszczańskiego.

WAŻNE: Urząd może odmówić zawarcia umowy o refundację w przypadku, gdy:

  • tworzone stanowisko pracy wpisuje się w grupę zawodów deficytowych, czyli takich w których istnieje problem z realizacją ofert pracy ponieważ brak jest pracowników mających odpowiednie kwalifikacje i chęci do podjęcia zatrudnienia;
  • istnieje zagrożenie zaspokojenia potrzeb kadrowych Wnioskodawcy podczas trwania umowy, czyli w bazie danych Urzędu brakuje osób bezrobotnych spełniających określone we wniosku wymagania by w przypadku rozwiązania umowy o prace możliwe było płynne kierowanie kolejnych osób bezrobotnych na uzupełnienie wolnego stanowiska;
  • realizacja zawartej umowy może napotkać uzasadnione trudności w szczególności związane z rekrutacją osób bezrobotnych, czyli przy ocenie wniosku brane pod uwagę będą m.in. miejsce utworzenia stanowiska pracy, możliwość dojazdu środkami komunikacji publicznej, możliwość rekrutacji osób bezrobotnych spełniających kryteria wskazane we wniosku (posiadających określone kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe).

Regulamin oraz aktualny wniosek dostępne są w siedzibie Urzędu: ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko pok. nr 26 oraz w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku oraz pod nr tel.: 44 683 73 54 do 56, -58 lub -62 wew. 38.

Udostępnij
Close Search Window