Aktualności, Covid 19|

Pomoc dla przedsiębiorców

Podczas dzisiejszej sesji nadzwyczajnej radni podjęli uchwały o przedłużeniu terminów rat płatności podatku od nieruchomości oraz zwolnieniu od płatności podatku od nieruchomości dla małych i mikro przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Terminy płatności rat kwietniowych, majowych oraz czerwcowych podatku od nieruchomości zostały przedłużone do 30 września. 

Przedłużenie terminu płatności obejmuje mikro i małych przedsiębiorców,

  • których spadek sprzedaży towarów lub usług zmniejszył się o nie mniej niż o 30% (liczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 1 stycznia 2020 roku, w porównaniu do analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego)
  • lub nie mniej niż o 50% (obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego po dniu 1 stycznia 2020 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego).
  • W przypadku pozostałych przedsiębiorców, wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

Kolejna uchwała, której celem jest pomoc mikro i małym przedsiębiorcom dotyczyła zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Na jej podstawie zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zwolnienie dotyczy podatku za kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, a jego kwota nie może przekroczyć 1000 zł.

Ta forma pomocy skierowana jest do przedsiębiorców:

  • u których spadek sprzedaży towarów lub usług wynosił nie mniej niż o 50% łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy po dniu 1 stycznia 2020 roku w porównaniu do analogicznych miesięcy roku poprzedniego,
  • lub nie mniej niż o 80% z dowolnie wskazanego miesiąca po dniu 1 stycznia 2020 roku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
  • O zwolnienie z podatku od nieruchomości mogą wnioskować  pozostali przedsiębiorcy. W ich przypadku wnioski również będą rozpatrywane indywidualnie. Pierwszeństwo do przyznania ewentualnego zwolnienia będą miały firmy, które zadeklarują zachowanie istniejących miejsc pracy radomszczan – wyjaśnia prezydent Jarosław Ferenc.

źródło: Radomsko.pl

Udostępnij
Close Search Window