Aktualności|

Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego

W związku z udziałem Miasta Radomska w projekcie rewitalizacyjnym “Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego”, zachęcamy mieszkańców Radomska do udziału w ankiecie dotyczącej rewitalizacji.

Badanie jest dobrowolne i anonimowe, wyniki ankiet zostaną wzięte pod uwagę podczas opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030 +.

Niezwykle istotne jest to, aby udział w ankiecie wzięło jak najwięcej mieszkańców naszego miasta, ponieważ dzięki temu powstanie dokument w pełni odpowiadający lokalnym potrzebom.

Wyniki badania zostaną zaprezentowane w formie zbiorczej. Liczymy na aktywny udział radomszczan i dziękujemy za podzielenie się własnymi przemyśleniami.

Więcej informacji na temat rewitalizacji Radomska znajduje się na stronie www. radomsko.pl, w zakładce rewitalizacja.

Udostępnij
Close Search Window