Aktualności|

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – nabór wniosków

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii PUP w Przedborzu), które są zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą w terminie od dnia 22 do 26 lutego 2021 r. złożyć wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.


Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna w 2021 r. to 24 000,00 zł.

Planowane dotacje realizowane będą:

 1.  w ramach środków Funduszu Pracy;
 2. w ramach programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
  w powiecie radomszczańskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
   Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dla osób poniżej 30 roku życia;
 3. w ramach programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (VI)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – dla osób, które ukończyły 30 lat i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • osoby po 50 roku życia;
 • kobiety;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach – tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa
  w projekcie;
 • osoby długotrwale bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej powinno wynikać z założeń Indywidualnego Planu Działania – w przypadku złożenia wniosku o dotację należy również pamiętać o obowiązkowej wizycie u doradcy klienta i doradcy zawodowego.

Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach nt. wypełniania wniosku
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „Możliwość podejmowania działalności gospodarczej”.

Spotkania odbędą się w dniach:
– 16.02.2021 r. o godzinie 9.00,
– 17.02.2021 r. o godzinie 8.00,
– 19.02.2021 r. o godzinie 10.00,
– 22.02.2021 r. o  godzinie 10.00.

Zajęcia będą się odbywały w grupach maksymalnie 5 – osobowych z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zapisy na zajęcia będą przyjmowane u doradców klienta indywidualnego.


Regulamin oraz aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz w dokumentach do pobrania. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w pok. nr 26 oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 38.

źródło: PUP Radomsko

Udostępnij
Close Search Window