Aktualności|

IV Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości

28 września 2022 r, godz. 9:00

Restauracja Metalurgia, ul. Metalurgii 7

PRELEGENCI

Adam Krzysztof Abramowicz

powołany na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 22 czerwca 2018 roku. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym i Organizacji Górnictwa Politechniki Lubelskiej oraz studia podyplomowe w zakresie technologii wód, ścieków i odpadów na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej.Czytaj więcej

Mariusz Haładyj

6 lutego 2019 r. powołany na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Radca prawny. W latach 2012-2019 podsekretarz stanu kolejno w: Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Odpowiadał w nich m.in. za tworzenie regulacji gospodarczych …Czytaj więcej

Agnieszka Durlik

Wieloletni praktyk w zakresie wsparcia przedsiębiorców. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Pierwsze doświadczenia zawodowe rozwijała jako prawa ręka dyrektora jednego z największych szpitali w Warszawie…Czytaj więcej

Prof. dr hab. Filip Chybalski

Prof. dr hab. Filip Chybalski

Radomszczanin. Ekonomista. Absolwent II LO im. K.K. Baczyńskiego, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Kieruje Zakładem Prognoz i Analiz Ilościowych w Instytucie Zarządzania Politechniki Łódzkiej, gdzie pełni również funkcję z-cy Dyrektora ds. Nauki. Koordynator międzynarodowej grupy badawczej Pensions & Intergener…Czytaj więcej

Anna Piórkowska

Specjalistka w Dziale Projektów i Ekspertyz w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (KAPE). Otrzymała tytuł magistra inżyniera na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej. Obecnie doktoryzuje się w Szkole Doktorskiej na Politechnice Warszawskiej. Czytaj więcej

Daniel Łuszczyn

specjalista w Departamencie Obsługi i Pozyskiwania Inwestora Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Odpowiada za relacje z przedsiębiorcami z rynków Europy Wschodniej oraz prowadzenie działań proeksportowych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Akademii im. Leona Koźmińskiego. MBA ukończył w Polskiej Akademii Nauk. Czytaj więcej

Renata Koska

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Wieloletni pracownik służb zatrudnienia i samorządowiec (pracowała jako kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, sekretarz miasta Przedborza, kierownik Placówki Terenowej …Czytaj więcej

Dorota Krajewska-Trajdos

Radca Prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, prowadzi własną kancelarię prawną specjalizującą się w Prawie zamówień publicznych. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Wykładowca licznych szkoleń i warsztatów.Czytaj więcej

Dr Dorota Nawrat-Wyraz

główny analityk ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, Regionalny Lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie łódzkim, Wiceprzewodnicząca Komitetu Edukacji Zawodowej KIG, Ekspert MEiN z zakresu doradztwa zawodowego, wykładowca akademicki, trener, ekspert w projektach międzynarodowych Czytaj więcej

Martyna Kruszyńska-Ostrowska

główny specjalista ds. badań i analiz w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, Regionalny Lider ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w regionie łódzkim. Posiada doświadczenie w realizacji ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji zdrowotnej i projektów dla branży life-science.Czytaj więcej

Anna Dyląg

Anna Dyląg

Absolwentka Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Założycielka firmy ABC ENERGIA Sp. z o.o. Zewnętrzny Ekspert Komisji Europejskiej ds. energii w programie Horyzont Europa. Ekspert ds. projektów międzynarodowych w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Zajmuje się tworzeniem i rozwijaniem wspólnot energetycznych. Czytaj więcej

Dr Jarosław Ferenc

od 2016 roku prezydent Miasta Radomska. Absolwent geografii turyzmu na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Po studiach rozpoczął pracę naukową w Katedrze Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ. Podczas 10-letniej pracy na uczelni prowadził zajęcia ze studentami, m.in. ze statystyki, podstaw informatyki, .Czytaj więcej

Jarosław Fordoński

Dyrektor ds. UE w Departamencie Rozwoju Biznesu Bankowości Korporacyjnej. Swoją przygodę z mBankiem rozpoczął w 1995 roku. Od 1999 zawodowo związany funduszami unijnymi. Prelegent i uczestnik wielu konferencji i warsztatów z zakresu zasad i mechanizmów funkcjonowania pomocy publicznej. Członek grup roboczych przy Związku Banków Polskich. Czytaj więcej

W PROGRAMIE :

  • Wykład Inauguracyjny : Rzecznik  Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Abramowicz.
  • PANEL I „METODY ZARZĄDZANIA SPORAMI”

 – Wykład wprowadzający:  Prezes Prokuratorii Generalnej RP Mariusz Haładyj

– Dyskusja moderowana: Prezes Prokuratorii Generalnej RP Mariusz Haładyj,  Dyrektor Generalna Sądu Arbitrażowego przy KIG Agnieszka Durlik, przedstawiciele przedsiębiorców  i samorządu, 

  • PANEL II „INFLACJA, RECESJA I DROGI WYJŚCIA  Z KRYZYSU”

– Wykład wprowadzający : Prof. dr hab. Filip Chybalski

– “Drogi wyjścia z kryzysu – praktyczne rozwiązania dla firm”  – prezentacje i dyskusja moderowana   z udziałem przedstawicieli  mBank,Banku Gospodarstwa Krajowego , Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Krajowej Agencji Poszanowania Energii  S.A. 

– Kompetencje (dla) przyszłości – prezentacja i dyskusja moderowana: m.in.: Instytut Badań Edukacyjnych, Powiatowy Urząd Pracy w  Radomsku, Globitel  Sp. z o.o. , przedstawiciele przedsiębiorców  i Młodzieżowej Rady Miasta

  • Stoiska informacyjne i promocyjne
  • Tegoroczne novum – imprezy towarzyszące 

Mamy ambicję aby nasze Forum było platformą merytorycznych dyskusji, wymiany doświadczeń, kontaktów i budowania wizji rozwoju lokalnego. 

Zapraszamy!

28 września 2022r Restauracja Metalurgia, ul. Metalurgii 7
Rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na https://riph.radomsko.pl/iv-rfp/

Udział w Forum jest bezpłatny!

Udostępnij
Close Search Window