Marketing międzynarodowy i efektywne narzędzia marketingowe w działalności eksportowej

Termin:
02.12.2020 w 00:00

Miejsce:
Centrum Innowacji Biznesowej,
kościuszki 6,
Radomsko


Marketing międzynarodowy i efektywne narzędzia marketingowe w działalności eksportowej

RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA SZKOLENIOWEGO:

 

 1. Wybór narzędzi marketingowych przy wyborze rynku
 • opis narzędzi
 • rozróżnienie marketingu a PR
 • jakie są różnice pomiędzy marketingiem poszczególnych kategorii dóbr konsumpcyjnych – towarów oraz usług
 1. Marka, jako element strategii eksportowej, w tym wykorzystanie strategii promocji „Made in Poland” oraz „Made in Europe” na rynkach zagranicznych i opinie o dobrej jakości polskich produktów – element strategii marketingowej
 1. Wpływ strategii eksportowej na politykę marketingową firmy
 • dobór właściwej techniki
 • koncepcje promocji oferty handlowej zagranicą – cd.
 1. Jak się sprzedać na danym rynku, omówienie specyfik promocji na różnych rynkach zagranicznych przy wyborze kanałów dystrybucji
 1. Internet, jako szczególne uwzględnienie strony internetowej (e-marketing)
 • wybór domeny
 • budowanie strategii językowej
 • regulaminy na strony internetowe
 • geolokalizacja a przepisy prawa
 • wiarygodność działań w Internecie w zależności od danego kraju
 1. Social Media na rynkach zagranicznych:
 • kiedy są skutecznym narzędziem promocyjnym, a kiedy nieefektywnym wysiłkiem
 • jak skutecznie dotrzeć do grupy docelowej, kim są odbiorcy danego produktu, weryfikacja strategii eksportowej przedsiębiorstwa
 • wybór social media na poszczególnych rynkach tzn. które narzędzia, apki działają, a które nie są wykorzystywane
 • wykorzystanie komunikatorów do celów promocyjnych i budowy strategii eksportowej
 1. Adaptacja technik reklamowych do przepisów prawnych, w tym podatkowych i zwyczajów kulturowych kraju eksportowego:
 • poszukiwanie informacji
 • weryfikacja źródeł informacji
 • sprzedaż przez Internet np. przez Instagram, a kwestie opodatkowania w poszczególnych krajach
 1. Zabezpieczenia prawne przedsiębiorstwa przy eksporcie:
 • doprecyzowanie aspektów ochrony marki i użycia w Internecie
 • skorzystanie z geolokalizacji przy ochronie marki /brandu
 • budowanie własnej marki przy użyciu obcych marek/ znaków towarowych
 • granica pomiędzy naśladownictwem, kopiowaniem a podrabianiem w kwestiach marketingu
 1. Sesja pytań i odpowiedzi.
 1. Konsultacje indywidualne.

 

Szczegółowy program szkolenia przygotowany zostanie na postawie analizy potrzeb szkoleniowych, przeprowadzonej wśród uczestników.

NARZĘDZIA/ METODY PRACY:

Podstawową metodą szkolenia są Warsztaty z wykładem wprowadzającym zagadnienia merytoryczne (wykorzystujące techniki CASE STUDY) oparte na schemacie:

 • krótkie wprowadzenie do omawianych zagadnień (prosty język, obrazowe prezentacje)
 • diagnoza poziomu wiedzy bazowej w celu adaptacji warsztatu szkoleniowego do poziomu uczestników
 • przykłady (odwołanie do doświadczenia uczestników)
 • dyskusja plenarna
 • ćwiczenia – indywidualne, zespołowe, grupowe
 • podsumowanie wyników ćwiczeń
 • analiza przypadku w zespołach (CASE STUDY)
 • dyskusja plenarna w oparciu o realizowane CASE STUDY
 • opracowanie rozwiązania w zespołach i omówienie wyników
 • dyskusja i propozycje wykorzystania tematyki szkoleniowej w prowadzeniu działalności eksportowej

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA SZKOLENIOWEGO:

08:30 09:00 Rejestracja uczestników
09.00 10:30 I blok tematyczny
10:30 10:45 przerwa
10:45 12:15 II blok tematyczny
12.15 13:00 przerwa
13:00 14:30 III blok tematyczny
14:30 14:45 przerwa
14:45 16:15 IV blok tematyczny
16:15 17:00 Case study, sesja pytań, dyskusja
17:00 17:30 Konsultacje indywidualne
Udostępnij
Close Search Window